Đối với bất kỳ ai có niềm đam mê bơi lội, hiếm có điều gì thú vị bằng lần đầu được đeo